Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Tursab 2015-2016/03 Duyuru

29 Ekim 2015 Perşembe, 20:30
Rate this post

Tursab 2015-2016/03 Duyuru

HİZMET BEDELLERİ

Malumlarınız olduğu üzere; her bir umre yolcusu için, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ödenen 50 Türk Lirasının Amerikan Dolarına çevrilmesi ve 30.-USD olarak belirlenmesi gündemde bulunmakta idi.

Acentalarımızın programlarını hal-i hazırda satışa çıkarmış ve satmış olmaları nedeniyle, gerek acentalarımız gerekse tüketiciler açısından sıkıntı oluşturacağı yönündeki bilgilendirme ve talebimiz doğrultusunda, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ ve Kurul üyelerinin de onayları ile Başkanlık’tan alınan hizmet kalemleri ücretinin 20.-USD olarak ödenmesi karara bağlanmıştır.

TEMİNAT MEKTUBU

TÜRSAB olarak Umre seyahatlerinde yapılan sigorta poliçelerinin, iflas ve ayıplı hizmet dahil organizasyonun tamamını sigorta altına alması nedeni ile acentalarımıza ilave maliyet getiren “TEMİNAT MEKTUBU” alımının kaldırılması, TÜRSAB olarak sigorta ve tur programı bildirilmiş olan acentalarımızın TÜRSAB kefaletinde olduğu yönündeki bilgilendirme ve talebimiz doğrultusunda yapılan görüşmeler neticesinde,

“Umre ücretinin %50’si oranında teminat mektubu verilir” maddesi, “%25’i oranında teminat verilir” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliklerde yer alan “teminat mektubu veya nakit teminat” ifadesi nedeniyle teminatın tamamı henüz kaldırılamamış olup, ilgili Yönetmelik maddesinin değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapılması konusunda da mutabık kalınmıştır.

TUR PROGRAMI VE SİGORTA POLİÇELERİ

Tarafımızdan yapılan bilgilendirmede, acentalarımızın gerek “TUR PROGRAMI” gerekse “SİGORTA POLİÇELERİ” aslını Diyanet İşleri Başkanlığı’na teslim etme zorunluluğu nedeni ile acentalarımızın zaman ve kargo masrafları dahil oluşan külfetinin kaldırılması adına bu bilgi ve poliçelerin elektronik ortamda gönderilmesi kararı alınmıştır.

Yeni umre dönemi ile birlikte Tur Programı ve Sigorta Poliçeleri aynı gün içerisinde elektronik ortamda Başkanlığa iletilecektir.

MEDİNE OTEL MESAFELERİ

Malumunuz olduğu üzere, Ekonomik ve Normal Konaklama türündeki umrecilerin Medine’de Merkeziye bölgesinde konaklatılması zorunluluğu bulunmakta idi. Yapmış olduğumuz bilgilendirme ve talebimiz doğrultusunda, Medine’de Ekonomik ve Normal Konaklama türündeki umrecilerin, 800 mt. mesafeye kadar konaklatılmasına imkân sağlanmıştır.

UMRE DÖNEMİ BİTİŞ TARİHİ

Umrecilerimizin Ramazan sonrası son dönüşleri ile alakalı olarak şartnamede bulunan 5 Şevval tarihinin, gruplarımızın çıkışını kapsamadığı bu nedenle Suudi Arabistan makamlarınca açıklanacak son çıkış tarihine uyulması yönünde yaptığımız teklif aynı şekilde kabul edilmiştir.

UMRE ÇIKIŞI YAPILACAK HAVALİMANLARI

“Adıyaman, Çanakkale, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Çorlu ve Ordu-Giresun Havalimanlarının umre uçuşları için açılması” hususunda;

Bu hava alanı tekliflerinin bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığımızdan, bir kısmı acentalarımızın talebi üzerine tarafımızdan Kurul’a iletilmiş olup, Ulaştırma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak görüş doğrultusunda umre uçuşları için de açılmasına karar verilecektir.

ŞARTNAME BEDELLERİ

“Umre sözleşmesi imzalayacak acentalarımızın 50.-TL karşılığında, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan şartname satın alınması” hususunda;

Acentalarımızın Birliğimize ödediği hizmet bedellerinden olmak kaydı ile Birliğimiz tarafından şartname bedellerinin ödeneceği yönündeki talebimiz değerlendirilerek Kurul üyeleri tarafından bu teklif kabul edilmiştir.

KAYIT ACENTASI YETKİLİLERİ İÇİN “UMRE KİMLİK KARTI” MUAFİYETİ

Başkanlık ile sözleşme imzalamış olan acenta yetkililerinden havalimanlarında “UMRE KİMLİK KARTI” istenmemesi maddesine ilave olarak, bu acentalar ile kayıt acentası olarak sözleşme imzalayan ve Başkanlığa bildirilen acentalarımızın yetkililerinden de “UMRE KİMLİK KARTI” istenmemesi talep edilmiş olup talebimiz Kurul tarafından kabul edilmiştir.

TOPLU YEMEK HİZMETLERİ

Bilindiği üzere 2014-2015 umre sezonu başında çıkan Kurul Kararlarında, toplu yemek hizmetleri konusunda “TÜRSAB ihale yapar” ibaresi bulunmakta idi. Acentalarımızın gerek serbest rekabet gerekse pazarlık imkanlarının önünün açılması yönündeki talepleri doğrultusunda yapmış olduğumuz talebimiz neticesinde;

2015–2016 Umre Dönemi ile birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminden geçmiş olan ve Kurulca belirlenen menüye uyulması kaydı ile acentalarımız, diledikleri yemek firmaları ile çalışabilecektir.

Kaynak  : http://www.tursab.org.tr/tr/tursabdan-haberler/genel-duyurular/umre-2015-2016–03_13605.html

Hac ve Umre Organizasyonları Haber ve Bilgi Platformu Reklam ve İletişim: iletisim@hacveumre.org